HD-Solskjerming-m-undertekst

Om HD Solskjerming

HD Solskjerming AS (HDS) er Norges største solskjermingsbedrift med en omsetning på 1,1 milliarder i 2021 og har solid økonomi. Vi er eid av verdens største solskjermingsbedrift, Hunter Douglas B.V. med virksomheter i over 100 land, noe som sikrer våre kunder innovative kvalitetsprodukter til konkurransedyktige priser.

Vi leverer solskjerming (markiser, screen, pergola, inn- og utvendige persienner interiørprodukter som lamellgardiner, plissegardiner m.m., samt garasjeporter) til privat-, bedrifts- og det offentlige markedet. I Norge har vi hatt virksomhet fra 1972 frem til i dag og vil høyst sannsynlig være i markedet de kommende 50 år også.

En Miljøfyrtårn-bedrift

Miljøfyrtårn

De som kjøper våre produkter, skal oppleve at innvirkning på miljøet er tatt hensyn til. Samlet skal HD Solskjerming AS fremme sunne holdninger og bidra til utvikling av en kultur der miljøhensyn er en viktig del av det daglige arbeidet.

Overordnet er målsettingen å bidra til en bærekraftig utvikling. Dette oppnår vi ved å:
  • bruke leverandører som har en god miljøprofil
  • øke våre ansattes miljøbevissthet og kompetanse
  • redusere eget ressursforbruk
  • ta miljøhensyn i forbindelse med transport av varere mellom produsenten, oss selv og kunden
  • ivareta en høy grad av avfallssortering, samt redusering av mengde

Samfunnsansvar

Barnekreftforeningen

HD Solskjerming AS støtter Barnekreftforeningen (BKF) med en større årlig sum. BKF er en selvstendig, frivillig, landsdekkende organisasjon som drives av familier som har eller har hatt barn med kreft. BKF’s mål er at ingen barn skal dø av kreft.

BKF støtter forskning på barnekreft. BKF gir tilbud og støtte for familier hvor barn og unge er rammet av kreft, og jobber med informasjons- og påvirkningsarbeid for å sette barnekreft på dagsorden.

North South Partnership Aid AS

HD Solskjerming AS har siden 2017 vært en betydelig bidragsyter til North South Partnership Aid AS (NSP) og deres arbeid med å bygge og drifte Malaika Villages i Kenya. Malaika Villages skal bygges flere plasser i Kenya, den første ble åpnet 29.02.2020, og er bygd i nabolaget til et annet prosjekt for NSP Aid, Faraja Childrens Home. På Faraja bor det 54 barn og unge. Dette barnehjemmet drives av den Lutherske kirken i Kenya. På Mailaka Villages bor det i dag 24 barn.

Snart skal neste Makaika Villages bygges utenfor Nairobi. I denne landsbyen skal første bolighuset finansiert av HDS bygges. HDS vil fremover støtte NSP’s arbeid med å bygge liknende landsbyer andre steder i Kenya og Etiopia. Mer info om NSP Aid: https://www.nsp-aid.com/

Aktivitets- og redegjørelsesplikt (ARP) for arbeidsgivere

Lov om likestilling og forbud mot diskriminering har bestemmelser som medfører at private arbeidsgivere med mer enn 50 ansatte skal arbeide aktivt for å fremme likestilling i bedriften.

PDF: Redgjørelse ARP 2022

PDF: Redegjørelse ARP 2021

Mer om vårt samfunnsansvar | Leveregler for Leverandører

Åpenhetsloven

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) er en ny lov som trådte i kraft 1. juli 2022.

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vi i HD Solskjerming AS skal derfor sikre oss at vår egen bedrift og våre leverandører og forretningspartnere aktivt jobber for å sikre ivaretakelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

HD Solskjerming AS er i gang med å gjennomføre aktsomhetsvurderinger av egne operasjoner, leverandører og forretningspartnere. Vår verdikjede er omfattende og komplette aktsomhetsvurderinger vil derfor ta noe tid. I tråd med opplysningsplikten i Åpenhetsloven vil vi etter beste evne svare opp eventuelle spørsmål.

De fleste av våre leverandører er lokalisert i Norden og Europa. Mange av disse tilhører Hunter Douglas gruppen som vi er en del av. Vi vil også i samarbeide med alle leverandører for å kartlegge og evaluere deres verdikjeder videre bakover.

Rapport: HD Solskjerming AS Rapport Åpenhetsloven 2023

Karriere

Vil du bli vår nye kollega?

I HD Solskjerming tror vi på kremmerånden, fordi det er det som gjør at mennesker utvikler seg og skaper gode opplevelser. Vi ser alltid etter dyktige selgere og montører over hele landet.

I tillegg er det også muligheter innen IT og marked, for de riktige personene.

Vi er alltid på jakt etter dyktige mennesker, og skulle vi ikke ha en passende stilling til deg, kan du sende oss en åpen søknad på [email protected] så vil vi kontakte deg

Montør fra HD Solskjerming

Trygg arbeidsgiver

HDS er en seriøs aktør med 50 års erfaring. Vi omsetter for ca 1 milliard i året.

Lokal produksjon

Vi er stolt over vår produksjon og fabrikk i Molde. Vi produserer norsk kvalitet

Selvstendig hverdag

Som selger får du stor påvirkning på egen hverdag og blir godt forskynt med leads.