Service og reklamasjon

Vi tilbyr også service. Med service menes utbedringer av feil og mangler som har oppstått men som ikke omfattes av reklamasjon eller garanti. Serviceoppdrag vil bli belastet etter enhver tid gjeldende satser.

NB! For registrering av service-oppdrag må skjema fylles ut og sendes inn. Skjemaet finner du her.

Reklamasjon

Reklamasjonsbehandlingen hos HD Solskjerming tar utgangspunkt i:

  • Selskapets fastsatte regler vedrørende håndtering av reklamasjoner.
  • Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven).
  • Lov om kjøp (kjøpsloven).
  • Lov om håndverkstjenester med mer, for forbrukere.

Dersom det foreligger en feil eller en mangel ved vår leveranse, er reklamasjonsfristen 5 år, med unntak av slitedeler spesifisert i våre salgs og leveringsbetingelser, som etter den dato forbruker overtok varen. Forbruker må dog reklamere innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget mangelen.

NB! Hvis du med bakgrunn i ovenstående mener at mangelen på ditt produkt/din leveranse tilfredsstiller kravene for reklamasjon må skjemaet her fylles ut og sendes inn: Service og reklamasjon.